Tablice gramatyczne – czasownik modalny can

Tematyka

Klasa

Poziom

Seria „Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” przeznaczona jest dla klas 4-8. Myślą przewodnią było stworzenie narzędzia, które pozwoli nauczycielom (jak i rodzicom) łatwo sprawdzić i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

W skład zestawu wchodzą tablice gramatyczne, jak i karty z ćwiczeniami, co pozwala stworzyć pomoc dydaktyczną w formie dwustronnych kart pracy: karta z ćwiczeniem (awers) i zestawienie form (rewers).

Opis

„Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” to seria atrakcyjnych kart, które pomogą  nauczycielom, jak i rodzicom, szybko zweryfikować i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

Oto jeden z pięciu zestawów opracowanych zgodnie z podstawą programową dla klasy 4. Czasownik modalny can to jedna z kategorii gramatycznych wprowadzanych już na etapie wczesnoszkolnym, stąd niektóre karty mogą urozmaicić pracę z uczniami klasy 3.

Zestaw idealnie sprawdzi się na zajęciach powtórkowych, sprawdzających stopień opanowania form czasownika can.

Wydruk dwustronny pozwoli stworzyć fiszki (na jednej stronie karta z ćwiczeniem, a na drugiej zestawienie form), które, po zalaminowaniu, mogą posłużyć jako karty wielokrotnego użytku (do wypełnienia pisakami suchościeralnymi).

Wszystkie karty z ćwiczeniami są interaktywne (fillable PDF). Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia, udostępniając swój ekran.

W skład zestawu wchodzą 4 tablice gramatyczne i 4 karty z ćwiczeniami:
– odmiana czasownika modalnego can w zdaniach twierdzących,
– odmiana czasownika modalnego can w zdaniach przeczących,
– odmiana czasownika modalnego can w zdaniach pytających (ogólnych i szczegółowych),
– odmiana czasownika modalnego can w krótkich odpowiedziach yes/no.

Format: plik PDF z możliwością wypełnienia (interaktywny)
Rozmiar: A4*
Ilość: 8 stron

W zestawie 1 plik PDF:

  • zestaw tablic i ćwiczeń interaktywnych (lub do samodzielnego wydruku).

* Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px


OFERTA SPECJALNA – zestaw tablic dla klasy IVObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pakiet_tablic_gramatycznych_klasa_4_-722x605.jpg