Questions tags – szczególne przypadki

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Przekorny question tag„, w którym omawiamy pytania rozłączne, po które sięgamy w razie wątpliwości lub w oczekiwaniu na potwierdzenie.

W języku angielskim takim “przyzdaniowym” słówkiem jest right (lub jeszcze bardziej kolokwialne yeah), które w tej roli spotkamy tylko w mowie potocznej.

Język angielski ogólny wymaga od nas zastosowania tutaj formy standardowej, którą jest konstrukcja pytania rozłącznego (question tag).

Niniejsza minilekcja pomoże Ci sprawdzić swoją wiedzę, a załączona karta pracy utrwalić to zagadnienie.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Przekorny question tag„, w którym omawiamy pytania rozłączne, po które sięgamy w razie wątpliwości lub w oczekiwaniu na potwierdzenie.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (question tags)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe)
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (dopisanie pytania rozłącznego i tłumaczenie)
– ćwiczenie komunikacyjne (konstruowanie pytań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– rozumienie tekstu czytanego i utrwalenie nowych słów,

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianej struktury w interakcji w parach

Poziom: B2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.