Pasować – fit, match czy suit?

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu “Pasować: kiedy fit, kiedy match, a kiedy suit?“.

Jest kilka angielskich odpowiedników czasownika pasować. Najbardziej znane to fit, match oraz suit. Sprawdź, kiedy stosujemy który. Załączona karta pracy pomoże Ci przećwiczyć i zapamiętać różnice między nimi.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu “Pasować: kiedy fit, kiedy match, a kiedy suit?“.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (fit, match & suit na infografice)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) i komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenia utrwalające (użycie odpowiedniego czasownika w odpowiedniej formie, dopasowanie słowa do definicji)
– ćwiczenie komunikacyjne (udzielanie odpowiedzi oraz konstruowanie pytań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie 3 odpowiedników polskiego czasownika pasować,
– poszerzanie słownictwa (tworzenie pytań otwartych)

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianej struktury w interakcji w parach

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.