Idiomy ze słowem oko

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do dwóch artykułów, tj. “Wyrażenia z rzeczownikiem oko“oraz „Zwroty z rzeczownikiem oko„, w których przedstawiono 21 związków frazeologicznych z rzeczownikiem oko.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Niniejsza minilekcja przedstawia angielskie odpowiedniki niektórych polskich kolokacji ze słowem oko, np. gołym okiem, oko w oko, otworzyć komuś oczy itp.

Ta karta pracy pomoże Ci utrwalić 21 związków frazeologicznych.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do dwóch wpisów, tj. “Wyrażenia z rzeczownikiem oko“oraz „Zwroty z rzeczownikiem oko„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– 2 listy związków frazeologicznych –  w sumie 21 wyrażeń do zapamiętania
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 21 polskich zwrotów ze słowem oko i ich angielskie odpowiedniki,
– dwa ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (uzupełnianie luk oraz tłumaczenie fragmentów pytań),
– ćwiczenie komunikacyjne (udzielanie odpowiedzi)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie polskiego fragmentu podanego w nawiasie na język angielski).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej lub wielozdaniowej

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.