Idiomy ze słowem noga

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Angielskie tłumaczenia polskich kolokacji z rzeczownikiem noga„.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Na tej minilekcji przyglądamy się angielskim odpowiednikom 11 polskich kolokacji ze słowem noga, w których znajdziemy takie słowa jak feet (stopy) czy heel (pięta). Przypomnę również 2 angielskie idiomy ze słowem leg, których znaczenie jest dość zaskakujące.

Ta karta pracy pomoże Ci utrwalić wszystkie 13  związków frazeologicznych.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia polskich kolokacji z rzeczownikiem noga„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 11 związków frazeologicznych ze słowem noga i ich angielskie odpowiedniki oraz 2 idiomy z leg
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 13 wyrażeń,
– dwa ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (uzupełnianie luk oraz dopasowanie idiomu do definicji),
– ćwiczenie komunikacyjne (tworzenie zdań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tworzenie zdań własnego pomysłu).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej.

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.