Poznaj grupy koniugacji polskich czasowników

Klasyfikacja polskich czasowników (koniugacje)

Polskie czasowniki można podzielić na 4 główne grupy (koniugacje).

Najlepiej nauczyć się formy dla 1 osoby liczby pojedynczej (JA) oraz dla 2 osoby liczby pojedynczej (TY) każdego bezokolicznika

Grupa I (koniugacja ę/esz)

pracować – to work (1st person pracuję || 2nd person pracujesz)
interesować się – to be interested in (1st person interesuję się || 2nd person interesujesz się)
kupować – to buy (1st person kupuję || 2nd person kupujesz)
podróżować – to travel (1st person podróżuję || 2nd person podróżujesz)
pisać – to write (1st person piszę || 2nd person piszesz)
pić – to drink (1st person piję || 2nd person pijesz)
chcieć – to want (1st person chcę || 2nd person chcesz)
iść – to go on foot (1st person idę || 2nd person idziesz) * oni idą
móc – can (be able to) (1st person mogę || 2nd person możesz) * oni mogą
brać – to take ( 1st person birę || 2nd person bierzesz) * oni biorą

* UWAGA: Jeśli występuje różnica w temacie pomiędzy pierwszą osobą liczby pojedynczej (JA) a drugą osobą (TY), wówczas forma 3 osoby liczby mnogiej (ONI/ONE) będzie miała ten sam temat, co 1 osoba liczby pojedynczej.

Tutaj możesz przećwiczyć tworzenie końcówek : koniugacja ę/esz – ćwiczenie

Grupa II a (koniugacja ę / isz)

lubić – to like (1st person lubię || 2nd person lubisz)
mówić – to speak (1st person mówię || 2nd person mówisz)
dzwonić – to ring (1st person dzwonię || 2nd person dzwonisz)
robić – to make (1st person robię || 2nd person robisz)
spać – to sleep (1st person śpię || 2nd person śpisz)
bawić się – to have fun (1st person bawię się || 2nd person bawisz się)
myśleć – to think (1st person myślę || 2nd person myślisz)
musieć – have to (1st person muszę || 2nd person musisz) * oni muszą

* UWAGA: Jeśli występuje różnica w temacie pomiędzy pierwszą osobą liczby pojedynczej (JA) a drugą osobą (TY), wówczas forma 3 osoby liczby mnogiej (ONI/ONE) będzie miała ten sam temat, co 1 osoba liczby pojedynczej.

Tutaj możesz przećwiczyć tworzenie końcówek: koniugacja ę/isz – ćwiczenie

Grupa II b (koniugacja ę/ysz)

słyszeć – to hear (1st person słyszę || 2nd person słyszysz)
leżeć – to lie (1st person leżę || 2nd person leżysz)
liczyć – to count (1st person liczę || 2nd person liczysz)

Tutaj możesz przećwiczyć tworzenie końcówek: koniugacja ę/ysz – ćwiczenie

Grupa III (koniugacja am/asz)

czekać – to wait (1st person czekam || 2nd person czekasz)
kochać – to love (1st person kocham || 2nd person kochasz)
czytać – to read (1st person czytam || 2nd person czytasz)
śpiewać – to sing (1st person śpiewam || 2nd person śpiewasz)
pytać – to ask (1st person pytam || 2nd person pytasz)
biegać – to run (1st person biegam || 2nd person biegasz)
grać – to play (1st person gram || 2nd person grasz)
pływać – to swim (1st person pływam || 2nd person pływasz)
pamiętać – to remember (1st person pamiętam || 2nd person pamiętasz)
sprzątać – to tidy up (1st person sprzątam || 2nd person sprzątasz)
oglądać – to watch (1st person oglądam || 2nd person oglądasz)
mieć – to have ( 1st person mam || 2nd person masz)

Tutaj możesz przećwiczyć tworzenie końcówek: koniugacja am/asz – ćwiczenie

Grupa IV (koniugacja em/esz)

umieć – to can (know how) (1st person umiem || 2nd person umiesz)
rozumieć – to understand (1st person rozumiem || 2nd person rozumiesz)
wiedzieć (irregular) – to know (1st person wiem || 2nd person wiesz) * oni wiedzą  
jeść – to eat (1st person jem || 2nd person jesz) * oni jedzą

Tutaj możesz przećwiczyć tworzenie końcówek: koniugacja em/esz – ćwiczenie.

Możesz pobrać tę lekcję na temat koniugacji polskich czasowników jako przydatny plik PDF .


Najlepiej nauczyć się formy dla 1 osoby liczby pojedynczej (JA) oraz dla 2 osoby liczby pojedynczej (TY) każdego bezokolicznika.